Văn phòng Khoa
Địa chỉ

KHOA SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Địa chỉ: số 51, đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: sdh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3.5190320

 

Liên hệ
Với chúng tôi