25
Tháng 12

Kết quả thi cấp giấy chứng nhận B1 tiếng Anh khung châu Âu ngày 22/12/2018

Kết quả thi cấp giấy chứng nhận tiếng Anh B1 khung châu Âu

[...]

08
Tháng 11

Kế hoạch tổ chức ôn thi và thi cấp giấy chứng nhận tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung châu Âu

Kế hoạch tổ chức ôn thi và thi cấp giấy chứng nhận tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung châu Âu

[...]

07
Tháng 11
09
Tháng 10

Kết quả thi tuyển sinh cao học Quản lý văn hóa và Khoa học thư viện năm 2018

Kết quả thi tuyển sinh cao học Quản lý văn hóa và Khoa học thư viện năm 2018

[...]

09
Tháng 10

Danh sách dự thi tuyển sinh cao học Quản lý văn hóa và Khoa học thư viện năm 2018

Danh sách dự thi tuyển sinh cao học Quản lý văn hóa và Khoa học thư viện năm 2018

[...]