30
Tháng 08

Lịch ôn thi cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa và Khoa học thư viện năm 2018

Lịch ôn thi cao học các chuyên ngành: Quản lý văn hóa và Khoa học thư viện năm 2018

[...]

04
Tháng 08

Thông báo nhập học Cao học QLVH, VHH và KHTV Học kỳ 1 (2018 - 2019)

Thông báo nhập học Cao học Quản lý văn hóa, Văn hóa học và Khoa học thư viện Học kỳ 1 (2018 - 2019)

[...]

04
Tháng 08

Kế hoạch khảo sát thực tế Hà Giang của lớp Cao học Quản lý văn hóa khóa 7

Kế hoạch khảo sát thực tế Hà Giang của lớp Cao học Quản lý văn hóa khóa 7

[...]

03
Tháng 08

Quy định về quy trình, thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ

QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

[...]

27
Tháng 06

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản lý văn hóa và Văn hóa học ngày 23/6/2018

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản lý văn hóa và Văn hóa học ngày 23/6/2018

[...]

  • 1
  • 2