05
Tháng 04

bản giải trình sửa chữa luận văn

bản giải trình sửa chữa luận văn

[...]

05
Tháng 04

nhận xét của giảng viên hướng dẫn

nhận xét của giảng viên hướng dẫn

[...]

03
Tháng 04

Đơn xin điều chỉnh tên đề tài luận văn

Đơn xin điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ

[...]

02
Tháng 04

Đơn xin gia hạn thời gian bảo vệ luận văn

Đơn xin gia hạn thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ

[...]

01
Tháng 04

Hướng dẫn thực hiện luận văn thạc sỹ

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY

VÀ THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

[...]

  • 1
  • 2