09
Tháng 10

Danh sách dự thi tuyển sinh cao học Quản lý văn hóa và Khoa học thư viện năm 2018

Danh sách dự thi tuyển sinh cao học Quản lý văn hóa và Khoa học thư viện năm 2018

[...]

09
Tháng 10

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản lý văn hóa và Văn hóa học ngày 28/9/2018

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản lý văn hóa và Văn hóa học[...]

30
Tháng 08

Lịch ôn thi cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa và Khoa học thư viện năm 2018

Lịch ôn thi cao học các chuyên ngành: Quản lý văn hóa và Khoa học thư viện năm 2018

[...]

04
Tháng 08

Thông báo nhập học Cao học QLVH, VHH và KHTV Học kỳ 1 (2018 - 2019)

Thông báo nhập học Cao học Quản lý văn hóa, Văn hóa học và Khoa học thư viện Học kỳ 1 (2018 - 2019)

[...]

04
Tháng 08

Kế hoạch khảo sát thực tế Hà Giang của lớp Cao học Quản lý văn hóa khóa 7

Kế hoạch khảo sát thực tế Hà Giang của lớp Cao học Quản lý văn hóa khóa 7

[...]