Bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản lý văn hóa và Văn hóa học thứ Bảy ngày 31/3/2018

01
01
'70

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản lý văn hóa và Văn hóa học thứ Bảy ngày 31/3/2018

 

Thứ Bảy ngày 31/3/2018, Khoa Sau đại học đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 06 học viên thuộc 02 chuyên ngành Quản lý văn hóa và Văn hóa học. Buổi bảo vệ luận văn diễn ra trong không khí nghiêm túc. Kết quả 06 học viên đã bảo vệ thành công luận văn và cần nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa lại luận văn theo biên bản góp ý của từng Hội đồng để hoàn tất hồ sơ chờ cấp bằng thạc sĩ.

/img_data/files/image_6483441.JPG

 

Từ khóa: